Kontakt

Adres korespondencyjny

Polska Press Sp. z o.o.
Sportowy24
ul. Domaniewska 45
02-672 Warszawa

Redaktor naczelny

Robert Zieliński
r.zielinski@polskatimes.pl

Reklama

Maciej Małek
Menedżer Projektu Online
maciej.malek@polskapress.pl
kom.: 797 607 993